חם בחנות

מגוון אפשרויות משלוח

כל הזמנה הנשלחת באמצעות הדאר מקבלת מספר מעקב
ניתן לעקוב אחר דבר הדאר.
קיימים גם משלוחים מהירים דרך חברות שילוח